Τεχνοπόλεις και Στρατηγικές Ανάπτυξης στην Ευρώπη

Κομνηνός, Ν. (1993) Τεχνοπόλεις και Στρατηγικές Ανάπτυξης στην Ευρώπη, , Αθήνα, Gutenberg

Comments are closed.