Σχεδιασμός και γεωμετρία της πόλης: ανιδιοτέλεια ή ρύθμιση