Στρατηγική οικονομική ευφυΐα: Το Internet στην υπηρεσία της καινοτομίας