Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Ένα πρότυπο έργο ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών