Πολεοδομικός Προγραμματισμός. Θεωρία, μέθοδοι, θεσμοί

Καυκαλάς, Γ., Κομνηνός, Ν., Λαγόπουλος, Α. (επιμ.) (1985) Πολεοδομικός Προγραμματισμός. Θεωρία, μέθοδοι, θεσμοί, , Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής

Comments are closed.