Θεσσαλονίκη 2000 : κριτική παρουσίαση της έκθεσης της Εταιρείας Μελετών Περιβάλλοντος