Θεσσαλονίκη της τεχνολογίας: 10 χρόνια προγραμματισμού τεχνολογικής ανάπτυξης