Η καινοτομία είναι νησί: οι ευρωπαϊκές διαστάσεις μιας παγκόσμιας πρόκλησης