Ευφυείς πόλεις – ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων βασισμένο στην καινοτομία και την ευρυζωνικότητα

Κομνηνός, Ν. (2010) Ευφυείς πόλεις - ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων βασισμένο στην καινοτομία και την ευρυζωνικότητα, Τιμητικός Τόμος Α.Φ. Λαγόπουλου, , Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Comments are closed.