Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και νεο-εκβιομηχάνιση στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές