Αστική Ανάλυση: εισαγωγή στις μεθόδους και τεχνικές

Κομνηνός, Ν. (1984) Αστική Ανάλυση: εισαγωγή στις μεθόδους και τεχνικές, , Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έκδοση Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων

Comments are closed.