Ανάλυση και εκτίμηση του πληθυσμού του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης